Kjell Erik Reinhardtsen forteller sine historier gjennom fotografi. Historier om steder han har vært og mennesker han har møtt. Kjell Erik har bidratt med bilder, og er med og skaper nye historier sammen med Svalbardguidene som fotograf, skipper og freelance guide.